otomotiv geri dönüşüm

Otomotiv kaynaklı tüm atık ve ÖTA’ların(üretim ve servis kaynaklı atık/hurda, onarım esnasında değiştirilen parçalar ve kullanım dışı parçalar dahil olmak üzere) geri dönüşümünü sağlamak amacıyla toplama ağı (tehlikeli /MoTAT/ADR’li ve tehlikesiz atık araçlar ile) oluşturulmuş, atık lojistiği, atık kabul, depolama, arındırma, söküm, işleme, atık çamuru kurutma süreçlerinden geçirilerek geri kazanım(hammadde ve enerji) ve/veya düzenli depolama/imha/bertaraf amacıyla süreçleri yönetilmektedir.

Otomotiv servis kaynaklı tüm hurda ve atıklarınızın çevre mevzuatına uygun olarak süreçlerinin yönetilmesi ve satın alınması/kazanca dönüştürülmesi;

Elektrikli ve elektronik eşya (AEEE) statüsündeki parça, donanım, ekipman ve eşyaların tehlikeli atık (ADR/MoTAT) araçları ile alınması, atık girişlerinin yapılması, etiketlenmesi, nakliyesi, ara depolama ve geri kazanım süreçlerinin yerine getirilmesi ve raporlanması

Hurda/ÖTA statüsündeki elektrikli ve hibrit araçlar, AB ÖTA, atıklar ve aküler ile ilgili yönetmelikleri/mevzuatı kapsamında aşağıda belirtilen işlemleri yerine getirmektedir.

Otomotiv, sigorta ve atık sektörünün, atığın oluştuğu noktadan geri kazanım, bertaraf/imha noktasına kadar olan süreçte araç, atık, parça, ekipmanların kayıt ve izlenebilirlik (etiketleme) süreçlerinin web tabanlı sistemler ile yerine getirilmesi, geriye dönük takip, envanter/kayıt, fotoğraflama ve raporlamasının yapılması.

Online çevre danışman(otomotiv servis) hizmeti, atık ve otomotiv geri dönüşüm sektörü ile ilgili proje danışmanlığı

güvenli veri imhası başta olmak üzere, bertaraf ve imha süreçlerini yerine getirmek, hizmet süreçlerinin taraflarca izlenebilmesi, arşivlenmesi ve raporlanmasının yerine getirilmesi.

Entegre tesisimize kabul ettiğimiz tehlikeli ve tehlikesiz atık kodları.

Türkiye geneline yayılmış ÖTA teslim noktalarımız hakkında detaylı bilgiler.