hakkımızda


Çevre ve insan sağlığının korunması için üretim endüstrisi ve araçlardan kaynaklanan atıkların oluşumunu engellemek,
Her türlü atığın çevresel etkilerinin azaltılması, toplanmasını, taşınmasını, geri kazanım yoluyla yeniden üretim sürecine katılarak ulusal ekonomiye kazandırmak,
Ömrünü tamamlamış araçlar(ÖTA) ve bunlara ait parçaların yeniden kullanım, geri dönüşüm ve geri kazanım işlemleri ile bertaraf edilecek atık miktarını azaltmak,
ÖTA arındırma, söküm ve atık işlemleri ile ilgili programları milli imkanlar ile geliştirerek kayıt ve rapor sisteminde iyileştirmeler yapmak,
Hizmet sunduğu iş ve çözüm ortakları adına kanunlar ve yönetmeliklerden kaynaklanan atık yönetimi sorumluluklarını (etiketleme, sıfır atık ve müteselsil sorumluluk dahil olmak üzere) yerine getirmek üzere organizasyonlar oluşturmak üzere bir veya birden fazla iktisadi işletme kurmak, işletmek ve işlettirmek,
Yasal mevzuat ve politikalarda yer alan ve atık yönetiminin temelini oluşturan atık yönetim hiyerarşisi ve üretici sorumluluğu ilkelerine uymak ve geri dönüşümün, oluşumu kaynakta önlenemeyen veya yeniden kullanılamayan atıklara uygulanan bir yöntem olduğunu kabul etmekte,
Ömrünü tamamlamış araçların otomotiv sektörünün diğer çevresel etkilerinden farklı olarak yalnızca çevresel kirleticiler değil, aynı zamanda içerdikleri geri dönüştürülebilir, geri kazanılabilir ve yeniden kullanılabilir malzemeler nedeniyle ekonomik birer değer olduğunu öngörmekte,
Endüstrinin 5. devrimine paralel olarak, yönettiğimiz tüm sistem ve süreçlerin dijitalleştirilmesi konusunda (atık üreticisinin atığın oluştuğu noktadan geri kazanım, bertaraf/imha noktasına kadar müteselsil sorumlu olduğu bir süreçte) oluşturduğu yazılım ve sistemler ile ilgili süreçlerin anlık ve/veya sonrasında takip edilebilmesi, etiketlenmesi ve raporlanabilmesi gerekliliğine inanmakta,
Otomotiv geri dönüşüm sektörü ile ilgili ulusal meslek standartlarının oluşturulmasını,

amaç ve hedef edinmektedir.

 

 


Faaliyetlerimiz

Beker Recycle;

Entegre Atık Yönetimi(endüstriyel atık)ve Otomotiv Geri Dönüşüm ile ilgili;


Hurda Metal/ÖTA İşleme,
Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya İşleme/AEEE,
Tehlikeli Atık Geri Kazanım (akümülatör/akü, katalizör/DPF),
Tehlikesiz Atık Geri Kazanım (plastik, kablo),
ÖTA Geçici Depolama (M1/N1, kamyon/otobüs arındırma, söküm),
Elektrikli/Hibrit Araç Söküm ve Depolama,
Airbag, İnflatör, Emniyet Kemeri Geri Kazanım/Nötralizasyon,
PCB Arındırma,
Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma,
Tehlikesiz Atıklar TAB,
Atık Pil Toplama/TAP,
Atık Ara Depolama,
Atık Akü Geçici Depolama,
Tehlikeli Madde/ADR ve Atık Taşımacılığı/Lojistiği,
ÖTA Toplama Ağının Oluşturulması (Ömrünü Tamamlamış Araç ve onarım esnasında değiştirilen parçalar ile ilgili; ÖTA Teslim Yeri “81 il”, ÖTA Geçici Depolama Alanı “bölgesel”, ÖTA İşleme),
Çevre Yazılım ve Danışmanlık(otomotiv servis online çevre hizmeti dahil),
Ürün ve Veri İmhası,

konularında ulusal endüstriye ve uluslararası kuruluşlara hizmet vermekte/projeleri yönetmektedir.

 

 
entegre tesis