elektrikli/hibrit araç söküm/depolama

Hurda/ÖTA statüsündeki elektrikli ve hibrit araçlar, Avrupa Birliği ÖTA, Atıklar ve Aküler ile ilgili yönetmelikleri/mevzuatı kapsamında aşağıda belirtilen işlemleri yerine getirmektedir.

(Elektrikli/hibrit araçları kabul eder, ADR’ye uygun lojistiğini yapar, barkod ve etiketlemesini yapar, depolama alanları tahsis eder, sökümünü gerçekleştirir, aküler için depolama alanları tahsis eder, akülerini geri kazanım tesislerine sevk eder)