hasarlı araç depolama

(Hasarlı/Kasko Poliçeli Araçların Geçici Depolama Noktalarında Toplanması/Depolanması)

 

Hasarlı/Kasko Poliçeli araçların tek merkezde toplanması, ön ekspertiz yapılarak envanter oluşturulması, online takibi ve depolanması.

Hasarlı/Kasko Poliçeli Araçların Geçici Depolama Noktalarında Toplanması/Depolanması
Kahramanmaraş Depremi başta olmak üzere ilgili bölge ve illerde oluşan hasarlı araçların belirlenecek bölgelerde toplanması, ön ekspertiz ve online giriş kayıtlarının yapılması, fotoğraflama, güvenli ve izlenebilir şekilde geçici depolanması ile ilgili hizmet.
(İlgili tüm araçların “Depolama Alan Poliçeleri” hariç olmak üzere)
Hizmet İçeriği
Nakliye hizmeti
Hasarlı araç teslim noktasından « Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Adıyaman, Hatay, Kilis, Adana, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Elazığ, Antakya, Mersin » Geçici Depolama Noktalarına «Gaziantep, Malatya, Gaziantep» araç çekme hizmeti)
Geçici Depolama
Geçici Depolama Noktaları: Gaziantep, Malatya, Gaziantep

 Teslim Aşamasında Tespit ve Teyit Süreci

Sigorta şirketi tarafından belirtilen/tayin edilen kasko poliçeli araçların Ruhsat ve Tesciline ait detaylı bilgileri (Marka, Model, Son Sahip, Motor No, Şasi No vb.) içeren belgelerin Beker Recycle firmasına iletilmesi,
Sigorta şirketi tarafından belirtilen/tayin edilen kasko poliçeli araçların, lokasyon, adet ve irtibat kurulacak kişilerin bildirilmesinden sonra Beker Recycle operasyon birimi tarafından gerekli teyitlerin yapılması ve Anadolu Sigorta ile paylaşılarak kesin listelerin hazırlanması,
Beker Recycle tarafından her araç için unique bir ID üretilerek kayıt açılması, web tabanlı kullanıcı adı-şifre ile erişim sağlanan web portalına araçların sevkiyat diğer bilgilerin kayıtlarının yapılması,
Her bir araç için tesise/teslim noktasına geldiğinde üzerine, dokümanlarına yapıştırılmak üzere kare kodlu (QR) barkod üretilmesi,
Saha tespiti ve mutabakattan sonra araçlara ait Sigorta şirketi tarafından tarafından gönderilecek tüm dijital ve basılı belgelerin taranarak, web tabanlı portal üzerinden erişilebilecek şekilde bir “evrak envanteri “oluşturulmasının sağlanması.

Hizmet içeriği
Nakliye hizmeti
Hasarlı araç teslim noktasından « Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Adıyaman, Hatay, Kilis, Adana, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Elazığ, Antakya, Mersin » Geçici Depolama Alanlarına «Gaziantep, Malatya, Gaziantep» araç çekme hizmeti)
Geçici Depolama
Geçici Depolama Alanları: Gaziantep, Malatya, Gaziantep

 

Sevkiyat ve Planlama


Araç tescil belgeleri dahil olmak üzere, araç mevcut konum adres bilgileri, iletişim bilgileri vb. evrak-dokümanların sisteme girilmesi, Araçların bulundukları lokasyon ve aynı ya da yakın lokasyondaki araçların gruplandırılarak sevkiyat planlamalarının oluşturulması,
Araçların hali hazırda bulunduğu noktalarla iletişime geçilerek yürür/yürüyemez ayrımı yapılarak, yükleme için forklift vb. ekipman çalışması yapılması,
Sevkiyat planlaması yapıldıktan sonra, aracı teslim alan personelin, tescil belgeleri üzerinden kontrol edilerek teslim alınması, sistem tarafından otomatik olarak üretilen “araç teslim formu“ nu aracı teslim aldığı lokasyon da belirtilen yetkiliye kaşe-imza yapılarak sisteme yüklenmesi, mevcut durumunu belirtecek fotoğrafların (“sevkiyat öncesi fotoğraflar” ön-arka-sağ-sol-motor içi-torpido) çekilmesi ve eş zamanlı olarak sisteme yüklenmesi,

 Tespit ve Teyit Süreci


Depolama sahasında Beker Recycle operasyon birimi tarafından “ön ekspertiz” raporunun düzenlenmesi, teslim formu üzerinde bulunan/tarafınızca eklenecek bilgi, belge ve tespitlerin sisteme kayıt edilmesi, online olarak düzenlenerek sisteme yüklenmesi,
Beker Recycle Tesisinde teslim alınan araçların öncelikle motor-şasi kontrolü yapılarak, ön, arka, sağ, sol, motor, torpido başta olmak üzere detaylı olarak fotoğraflanması,
Araç online takibi için önceden hazırlanan Kare Kod içeren etiket aracın birkaç noktasına yapıştırılması saklanacaktır.

(QR barkodun herhangi bir mobil cihazdan okutulması ile, emniyet vb. asayiş personelinin görmesi gerekenler bazı temel bilgiler başta olmak üzere tüm araç bilgi ve fotoları  yetkilendirilmiş kullanıcılara açık olarak görüntülenecek, detaylı bilgiler ise kullanıcı adı ve şifre devam edilmesi durumunda   görüntülenebilecektir)


Web Tabanlı Servis Alt Yapısı Olan Takip Sistemi
Tüm fotoğraflar, tescil belgeleri, haciz-rehin-tedbir şerh belgeleri vb. tüm belge ve bilgiler, yapılan işlemler web tabanlı portal üzerinden (kullanıcı adı-şifre ile) Sigorta şirketi merkezinden eş zamanlı olarak izlenebilecek,
Araç üzerine yapıştırılan kare kod herhangi bir mobil cihaz ile (cep telefonu dahil) okutulduğunda aracın temel bilgilerine erişim sağlanacak,
Sigorta şirketi gerekli gördüğü bilgi ya da belgeleri sisteme ekleyebilecek ve dosya envanterine yükleme yapabilecek,
Sigorta şirketi Araçlara Ait Marka, Model, Şasi No, Motor No, kabul tarihi, bekleme süresi vb. tüm alanlar için raporlamayı eş zamanlı olarak sistem üzerinden alabilecektir.
(Tüm teknik altyapı Beker Recycle tarafından sağlanacak, bu projede kullanılacak ve işlenecek tüm veri, evrak ve fotoğraflar tamamen bulut ortamında saklanacaktır)