çevre yazılımOtomotiv, sigorta ve atık sektörünün, atığın oluştuğu noktadan geri kazanım, bertaraf/imha noktasına kadar olan süreçte araç, atık, parça, ekipmanların kayıt ve izlenebilirlik (etiketleme) süreçlerinin web tabanlı sistemler ile yerine getirilmesi, geriye dönük takip, envanter/kayıt, fotoğraflama ve raporlamasının yapılması.