otomobil servisleri online çevre danışmanlık hizmeti


entegre atık yönetimi, otomotiv geri dönüşüm, ürün ve veri imhası, çevre yazılım, elektrikli/hibrit araç, akümülatör, katalizör, airbag" konularında görüşme ve/veya bilgi paylaşımı,
atık yönetim planının hazırlanması, tehlikeli atık geçici depolama alanı oluşturulması, otomotiv servis çevre sorumlulukları.