entegre atık yönetimi
atık lojistiği
(ADR/MoTAT)
toplama, ayırma
atık ara ve geçici depolama
arındırma, söküm
işleme, geri kazanım
imha,
bertaraf
atık çamuru kurutma
enerji geri kazanım,
düzenli depolama