katalizör/DPF, akümülatör ve hava yastığı geri kazanım

Otomotiv servis kaynaklı tüm hurda ve atıklarınızın çevre mevzuatına uygun olarak süreçlerinin yönetilmesi ve satın alınması/kazanca dönüştürülmesi;

Hurda akü/akümülatör, katalizör (katalitik konvertör)/DPF vb. servis kaynaklı tüm tehlikeli atıkların(tehlikeli atık araçları, ADR/MoTAT) ve tehlikesiz atıkların(metal, alüminyum, kablo, plastik vb.) nakliyesi/lojistiği, ayrıştırma, depolama, nötralizasyon, işleme, geri kazanım ve/veya imha/bertaraf süreçlerinin yerine getirilmesi (parça bazında barkotlama/etiketleme, online takip) ve raporlama.