belge sertifikalar
çevre izin ve lisansları


Hurda Metal/ÖTA İşleme (çevre izin ve lisansı1)

ÖTA Geçici Depolama (M1/N1/kamyon/otobüs) (çevre izin ve lisansı2)

Elektrikli ve Elektronik Eşya İşleme – AEEE (çevre izin ve lisansı3)

Tehlikesiz Atık Geri Kazanım (kablo-plastik) (çevre izin ve lisansı4)

Tehlikeli Atık Geri Kazanım (akü/akümülatör) (çevre izin ve lisansı5 *)

Tehlikeli Atık Geri Kazanım (katalizör/DPF) (çevre izin ve lisansı6 *)

Hava Yastığı/Airbag Geri Kazanım/Nötralizasyon (çevre izin ve lisansı7 *)

PCB Arındırma (çevre izin ve lisansı8 *)

Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma (çevre izin ve lisansı9)

Tehlikeli/Tehlikesiz Atık Ara Depolama (çevre izin ve lisansı10)

Atık Akümülatör Geçici Depolama (çevre izin ve lisansı11)

 

 

 

 
belgeler


Tehlikesiz Atık Toplama Ayırma(TAB)(belge1)

Sıfır Atık Belgesi (TS 81b3163) (belge2)

Tehlikeli Madde/ADR ve Atık Taşımacılığı/Lojistiği (belge3)

ÖTA Teslim Yeri (il uygunluk belgesi) (belge4)

 

 


sertifikalar


Elektrikli/Hibrit Araç(EV) Söküm-Depolama (sertifika1)

Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası (TS EN ISO 14001 2015) (sertifika2)

Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası (TS EN ISO 9001 2015) (sertifika3)

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası (TS EN ISO 27001 2013) (sertifika4)

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Sistemi Sertifikası (TS OHSAS 18001 2007) (sertifika5)

 

 


 (* ÇED alındı, çevre izin ve lisansı alım aşamasındadır)