otomotiv geri dönüşüm faaliyetleri

Otomotiv kaynaklı tüm atık ve ÖTA’ların(üretim ve servis kaynaklı atık/hurda, onarım esnasında değiştirilen parçalar ve kullanım dışı parçalar dahil olmak üzere) geri dönüşümünü sağlamak amacıyla toplama ağı (tehlikeli /MoTAT/ADR’li ve tehlikesiz atık araçlar ile) oluşturulmuş, atık lojistiği, atık kabul, depolama, arındırma, söküm, işleme, atık çamuru kurutma süreçlerinden geçirilerek geri kazanım(hammadde ve enerji) ve/veya düzenli depolama/imha/bertaraf amacıyla süreçleri yönetilmektedir.

(tüm bu süreçler şeffaf ve güvenilir bir şekilde web tabanlı atık yönetim sistemi (AYS) vasıtası ile izlenebilmektedir)
otomotiv ÖTA faaliyet yönetimi

M1, N1 statüsündeki ÖTA’ların (kamyon/tır, otobüs, elektrikli/hibrit araç, tescilsiz araç dahil) teslim alınması(araç barkotlama), nakliyesi, bertaraf formunun kesilmesi, arındırma, söküm (marka, model, motor/şasi no bilgilerini içeren parça bazlı barkotlama), depolama, işleme, geri kazanım, nötralizasyon, imha/bertaraf ve raporlama faaliyetlerinin yerine getirilmesi (ÖTA geçici depolama, hurda metal/ÖTA işleme ve 81 il’de il uygunluk belgeli ÖTA teslim yeri dahil olmak üzere ÖTA toplama ağının oluşturulması),
otomotiv servis tehlikesiz atık yönetimi

Otomotiv servis kaynaklı tüm tehlikesiz atıkların; atık lojistiği, atık kabul/girişlerinin yapılması, ayrıştırma, depolama, işleme, geri kazanım, düzenli depolama ve/veya imha/bertaraf süreçlerinin yerine getirilmesi ve raporlama,
otomotiv servis tehlikeli atık yönetimi

Airbag/emniyet kemeri/inflatör, atık akü/akümülatör(voltaj ölçüm dahil), katalizör (katalitik konvertör)/DPF, AEEE (PCB/baskı devre kartı ihtiva eden parçalar)  vb. servis kaynaklı tüm tehlikeli atıkların; tehlikeli atık araçları (MoTAT/ADR) ile atık nakliyesi/lojistiği, ayrıştırma, depolama, nötralizasyon, işleme, geri kazanım ve/veya imha/bertaraf süreçlerinin yerine getirilmesi (parça bazında barkotlama/etiketleme, online takip) ve raporlama,
otomotiv kullanım dışı parça yönetimi

Kullanım dışı parçaların ve ölü stokların (parça bazında barkotlama/etiketleme, online takip) toplanması, sayım ve kontrol, depolama, işleme, geri kazanım, bertaraf/imha süreçlerinin yerine getirilmesi ve raporlama,
sigorta ÖTA faaliyet yönetimi

ÖTA yönetmeliği ve tebliği kapsamındaki (M1, N1, kamyon-otobüs-elektrikli/hibrit araç dahil) onarımı ekonomik olarak mümkün olmayıp tam hasar kararı verilmiş araçların ve hasarlı araçların yasal işlem ve prosedürlerinin başta olmak üzere nakliyesi,  bertaraf formunun kesilerek hurdaya ayrılması, arındırma, söküm, işleme, geri kazanım, imha/bertaraf faaliyetlerinin yerine getirilmesi (araç ve tüm yeniden kullanım parça barkotlama, kayıt oluşturma, arındırma-söküm-parça bazlı fotoğraflama dahil), yeniden kullanılabilir parça ve atık girişlerinin yapılması ve raporlama,
sigorta yeniden kullanılabilir parça yönetimi


Trafik poliçe hasarlarında kullanılabilecek yeniden kullanılabilir parçaların tedarik ve lojistik süreçlerinin yerine getirilmesi,
ÖTA ve/veya hasarlı araçların il müdürlüğü uygunluk yazısı almış münferit depo statüsündeki sigorta şirketi hasarlı araç depolarında depolanması,

 
sigorta iade parça yönetimi

Sigorta poliçeleri uyarınca onarım sırasında değiştirilen parçaların, yetkili sigorta eksperleri tarafından hazırlanan hasar onarım raporuna istinaden teslim alınması, atık lojistiği, sayım ve kontrolü, yeniden kullanım ve/veya geri kazanım(bertaraf dahil) işlemleri, atık girişleri, raporlaması ile ilgili faaliyetlerin yerine getirilmesi (teslim esnasında parça bazlı barkotlama, fotoğraflama, kayıt oluşturma dahil),
sigorta tehlikeli atık/parça yönetimi

Airbag/emniyet kemeri/inflator, atık akü/akümülatör(voltaj ölçüm dahil), katalizör(katalitik konvertör)/DPF, AEEE(PCB/baskı devre kartı ihtiva eden parçalar)  statüsündeki tehlikeli atıkların tehlikeli atık araçları (ADR/MoTAT) toplanması (parça bazında barkotlama), depolama, nötralizasyon, işleme, geri kazanım ve/veya imha/bertaraf süreçlerinin yerine getirilmesi ve raporlama.