sigorta tehlikeli atık/parça yönetimi

Airbag/emniyet kemeri/inflator, atık akü/akümülatör(voltaj ölçüm dahil), katalizör(katalitik konvertör)/DPF, AEEE(PCB/baskı devre kartı ihtiva eden parçalar)  statüsündeki tehlikeli atıkların tehlikeli atık araçları (ADR/MoTAT) toplanması (parça bazında barkotlama), depolama, nötralizasyon, işleme, geri kazanım ve/veya imha/bertaraf süreçlerinin yerine getirilmesi ve raporlama.