sigorta yeniden kullanılabilir parça yönetimi


Trafik poliçe hasarlarında kullanılabilecek yeniden kullanılabilir parçaların tedarik ve lojistik süreçlerinin yerine getirilmesi,
ÖTA ve/veya hasarlı araçların il müdürlüğü uygunluk yazısı almış münferit depo statüsündeki sigorta şirketi hasarlı araç depolarında depolanması,