İZİN-LİSANS-BELGE-SERTİFİKA

 • "Tehlikeli/Tehlikesiz Atık Geri Kazanım"
 • "Hurda Metal/ÖTA İşleme ve ÖTA Geçici Depolama"
 • "Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya İşleme-AEEE"  
 • "Ambalaj Atığı Geri Kazanım veya Toplama-Ayırma"  
 • "Atık Akümülatör Geri Kazanım veya Geçici Depolama"  
 • "Tehlikeli/Tehlikesiz Atık Ara Depolama"
 • "ÖTA Teslim Yeri Uygunluk Belgesi" (81 İl'de Partner-İş ve Çözüm Ortağı Firma)
 • "Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası" TS EN ISO 14001:2004
 • "Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası" TS EN ISO 27001:2013
 • "Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası" TS EN ISO 9001:2008
 • "Elektrikli Araç (EV) Arındırma-Söküm Eğitim Sertifikası" Re-Source/Fransa