FAALİYET ALANLARI

A. Tehlikeli/Tehlikesiz Atıkların Geri Dönüşüm (Geri Kazanım, Yeniden Kullanım dahil Tüm Atık Yönetimi) Faaliyetleri:

  • Toplanması/toplatılması,
  • Arındırma ve söküm işlemler ile parçalara ayrılması,
  • Mekanik işlemler ile geri kazanılması,
  • Atık transfer istasyonlarının ve lisanslandırılmış tesislerin işletilmesi/yönetilmesi,

B. Onarım ve Revizyon Faaliyetleri,

C. Bilgi Teknoloji ve Yazılım Hizmet Faaliyetleri,

D. İşletme-İdari-Mühendislik Danışmanlık ve Mesleki Amaçlı Eğitim Faaliyetleri,

E. Değerli Evrak-Donanım ve Parçaların İmhası.

 

"Atıkların Geri Dönüşüm Faaliyetleri;

a. Tüketim Kaynaklı Atık/ÖTA,

b. Üretim Kaynaklı Atık/ÖTA,

c. Sigorta Kaynaklı Atık/ÖTA/Yeniden Kullanılabilir Parça,

d. Servis Kaynaklı Atık’ların;

..... Atık Lojistiği,

..... Atık Depolama,

..... Atık Geri Dönüşüm/Geri Kazanım/Bertaraf İşlemleri,

..... Üreticiye Özel Geri Dönüşüm,

..... Raporlama,

dahil olmak üzere Tüm Atık Yönetimi’nin yerine getirilmesi ile ilgili tüm faaliyetleri kapsamaktadır."