Danışmanlık ve Eğitim FaaliyetleriOtomotiv Geri Dönüşüm Eğitim ve Danışmanlık Faaliyetleri

Otomotiv Geri Dönüşüm sektöründe sistem yönetiminin geliştirilmesi, ileri/gelişmiş ülkelerdeki mevzuat, uygulama ve standartların sektör firma ve elemanlarına teknik ve idari eğitimler ile verilmesi ve danışmanlık hizmetlerinin yürütülmesi. Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), Atık ve Geri Dönüşüm Sektörü meslek haritalaması, Ulusal Yeterlilik Sistemi içerisinde değerlendirilmesi beklenen mesleklerin standartların hazırlanması, eğitim, sınav ve belgelendirme.

Lojistik Hizmet Yönetim Organizasyonu

Firmalar ile ilgili hizmet ve organizasyonun kurulması ve yönetilmesi başta olmak üzere, lojistik hizmet yönetim organizasyonu aşağıdaki gibidir;

  • ADR Danışmanlığı
  • ADR Dokümantasyon & Denetim Yazılım Danışmanlığı
  • 4. Derece Lojistik Danışmanlığı
  • Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı
  • Lojistik Tedarik zincirinin ilk aşamasından en son noktasına kadar, toplu satın alma faaliyetlerini de kapsayan projeler üretmek (Proje üretimi ve yönetimi)
  • Tehlikeli/Tehlikesiz Atık Yönetimi (Lojistik Hizmeti)
  • ÖTA Lojistik Hizmet Yönetimi (Ekonomik Operatör Lojistik Hizmeti)
  • Ağır Hasarlı Araç Lojistik Hizmet Yönetimi (Sigorta Şirketleri Lojistik Hizmeti)
  • Otomotiv Geri Dönüşüm Lojistik Hizmeti