Beker - Recycle


 

 

ATIK YÖNETİMİ ve OTOMOTİV GERİ DÖNÜŞÜM

Beker-Recycle, Atıkların Geri Dönüşümü (geri kazanım, yeniden kullanım dahil) amaç ve maksadıyla, Geri Kazanım, Ara Depolama, İşleme lisans konularında,

"Tehlikeli/Tehlikesiz Atıkların, Ambalaj Atıklarının, Akümülatörlerin, Hurda Metal/ÖTA'ların, AEEE'lerin",

mevcut atık kabül ve lisanslı tesislerinde ya da proje partneri/iş ortakları ile yasal mevzuata uygun olarak atık yönetimini yerine getirmektedir.

Beker-Recycle, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı resmi çevre mevzuatı, ELV Direktifi (End of Life Vehicle Directive 2000/53/EC) çerçevesinde Ekonomik Operatör olarak, Otomotiv Geri Dönüşüm başta olmak üzere Atık Yönetim faaliyetlerinde bulunmakta olup;

  • Çevre ve insan sağlığının korunması için araçlardan kaynaklanan atıkların  oluşumunu engellemek, Ömrünü Tamamlamış Araçlar ve bunlara ait parçaların yeniden kullanım, geri dönüşüm ve geri kazanım işlemleri ile bertaraf edilecek atık miktarını azaltmak,
  • ÖTA Arındırma-Söküm ve Atık işlemleri ile ilgili programları milli imkanlar ile geliştirerek kayıt ve rapor sisteminde iyileştirmeler yapmak, yeniden kullanım parçalarının uluslararası standartlara göre barkodlamasını sağlamak ve ilgili programı yaygınlaştırmak,
  • Her türlü atığın çevresel etkilerinin azaltılması, toplanmasını, taşınmasını, geri kazanım yoluyla yeniden üretim sürecine katılarak ulusal ekonomiye kazandırılmasını,
  • ÖTA hizmeti sunduğu iş ve çözüm ortakları adına Kanunlar ve Yönetmeliklerden kaynaklanan atık yönetimi sorumluluklarını yerine getirmek üzere organizasyonlar oluşturmak üzere bir veya birden fazla iktisadi işletme kurmak, işletmek ve işlettirmek amacındadır.

Beker-Recycle, Düzce İli, Merkez İlçesi, Beyköy Beldesi, 1.Organize Sanayi Bölgesi (DOSB) 7. Cd. No:3 (267 ada, 1 nolu parsel) adresinde “Atık Yönetimi & Otomotiv Geri  Dönüşüm” faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla 7.500 m2 kapalı, 10.000 m2 açık alan olan entegre tesiste faaliyetlerini yürütme amacındadır.