Değerli Evrak-Donanım-Ürün ve Parçaların Bertaraf Faaliyetleri 

Otomotiv Üretici/Distribütörleri, Sigorta Şirketleri, Banka ve Finans Kuruluşları ve diğer resmi/özel şirket, kurum/kuruluşlara ait "özel, gizli bilgi ve belgeleri içeren dokümantasyon ve donanım (basılı dokümanlar, kişisel ve hesap bilgileri vb.)" ve piyasaya çıkmaması gereken (taklit, lisansız ürün vb.) ürün/parça/ekipmanlara zarar verilmesi, kullanılmayacak duruma getirilmesi, imhası ve ortadan kaldırılması. Tüm işlem ve iş akışları kamera kayıt yada fotograflama yöntemi ve tutanak ile raporlanır.